ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Σέρρες, 25/11/2020

Αρ. Πρωτ. 2283

 

ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Σερρών, 

κο Αλέξανδρο Χρυσάφη

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,

κο Βασίλειο Κατιρτζόγλου

Δημοτικούς Συμβούλους

 

 

ΘΕΜΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Αξιότιμες/οι, 

Με την παρούσα επιστολή σας γνωρίζουμε τις θέσεις του Επιμελητηρίου Σερρών σχετικά με τα δημοτικά τέλη στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος της αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021 στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών. 

Χαιρετίζουμε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής περί μείωσης των δημοτικών τελών και την υλοποίηση της σχετικής προεκλογικής της δέσμευσης, καθώς τα ποσά που ίσχυαν από το 2014 ήταν υπέρογκα. Εδικά οι συντελεστές των 3,91€/τ.μ. για καταστήματα τροφίμων και εστίασης και 3,43€/τ.μ.  για βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικούς χώρους ήταν εξωπραγματικοί, ενώ σε πολλούς άλλους δήμους κυμαίνονταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. 

Κατόπιν μελέτης του προσχεδίου που μας αποστείλατε και σκεπτόμενοι ότι αφενός με τις διορθωτικές δηλώσεις των επιχειρήσεων πολλαπλασιάζονται τα τετραγωνικά μέτρα προς χρέωση και υπερδιπλασιάζονται τα αντίστοιχα έσοδα του Δήμου και αφετέρου ότι σκοπός της επιβολής των τελών είναι η ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Δήμο, προτείνουμε όπως η μείωση των δημοτικών τελών ανέλθει σε ποσοστό 50%. 

Θεωρούμε ότι η μείωση αυτή είναι αναγκαία για τις επιχειρήσεις, καθώς, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχουν επιβαρυνθεί με υπέρμετρες υποχρεώσεις που συσσωρεύονται από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού και απειλούν την ίδια την επιβίωσή τους. Μάλιστα, πολλές από τις επιχειρήσεις – μέλη μας έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή για τουλάχιστον πέντε (5) μήνες εντός του τρέχοντος έτους, ενώ σχεδόν όλες υπολειτουργούν λόγω της πανδημίας. 

 

Ειδικότερα, προτείνουμε τα εξής:

-Μείωση 50% των συντελεστών για ακίνητα προς επαγγελματική στέγη τόσο για  βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικούς χώρους όσο και για τα καταστήματα τροφίμων και εστίασης

-Ειδική πρόβλεψη για ακίνητα προς επαγγελματική στέγη (βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ) εκτός σχεδίου για τη Δημοτική Κοινότητα Σερρών και εκτός οικισμού για τις λοιπές Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Δήμου Σερρών έτσι ώστε ο συντελεστής να είναι ίδιος με αυτόν που προβλέπεται για τις γεωργικές εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων των επιχειρήσεων αυτών αποτελούν γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και επομένως δεν παράγουν απορρίμματα και δεν είναι αναγκαία η παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών από τον Δήμο 

-Διαμόρφωση συντελεστή για τις Βιομηχανικές Περιοχές σε 0,20€/τ.μ. για έως 1.000 τ.μ., 0,10€/τ.μ. για πάνω από 1.000 τ.μ. και σε 0,05€/τ.μ. για πάνω από 6.000 τ.μ. 

-Μείωση γενικού συντελεστή για βοηθητικούς, υπόγειους και αποθηκευτικούς χώρους στο ¼

Τέλος, μας βρίσκει ιδιαίτερα σύμφωνους η πρόβλεψη για τη μειωμένη χρέωση για τους νέους επιχειρηματίες. 

Είμαστε σίγουροι ότι κατανοείτε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η επιχειρηματική κοινότητα και για το λόγο αυτό πρέπει να κάνετε δεκτά τα αιτήματα του Επιμελητηρίου Σερρών προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή των δημοτικών τελών εκ μέρους των επιχειρήσεων. 

Με εκτίμηση,

Χρήστος Μέγκλας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών