ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗ ΣΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Δημοσιεύθηκε η απόφαση η ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 30612 (ΦΕΚ 1869/Β’/17.05.2020), στην οποία προβλέπονται όλοι οι κανόνες για την τήρηση αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε λειτουργία. , δημόσιες υπηρεσίες & άλλους χώρους συνάθροισης κοινού καθώς και τα πρόστιμα για τη μη τήρηση αυτών. 

Η ΚΥΑ ισχύει από σήμερα 18 έως και την Κυριακή 25 Μαΐου. 

Δείτε την ΚΥΑ στα συνημμένα αρχεία. 

 

Σχετικά Αρχεία: