ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 4 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», της Κατηγορίας Παρεμβάσεων 1: Πρόληψη & Αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, της Δράσης 3: Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες, το Επιμελητήριο Σερρών σε συνεργασία με τον Δήμο Αμφίπολης, ως Εταίροι της Αστικής Σύμπραξης (Α.Σ.) «Κοινωνικός Στρυμόνας» διοργανώνουν Συνάντηση Εργασίας, την Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014 και ώρα 19.30μμ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Σκοπός της Συνάντησης είναι η ενημέρωση των επιχειρηματιών- μελών του Επιμελητηρίου που εδρεύουν στον Δήμο Αμφίπολης αναφορικά με τα τρέχοντα προγράμματα επιδότησης για πρόσληψη προσωπικού.

Για περαιτέρω πληροφορίες επισυνάπτεται η Πρόσκληση.