Μαθητές ξένων χωρών στο Επιμελητήριο, μέσω προγράμματος για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα

Μαθητές και εκπαιδευτικούς από σχολεία της Πολωνίας, της Ρουμανίας , της Τουρκίας και της Πορτογαλίας υποδέχτηκαν στο Επιμελητήριο ο Πρόεδρος Αθανάσιος Μαλλιαράς και ο Α’ Αντιπρόεδρος Δημήτρης Γιαννάκης.
Η εκπαιδευτική αποστολή βρίσκεται στις Σέρρες φιλοξενούμενη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηράκλειας, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS, με θέμα τη Νεανική Επιχειρηματικότητα.
Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για το ρόλο και τις δράσεις του Επιμελητήριου καθώς και για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή μας, μερικές από τις οποίες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν.