ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 5/11/2007

ΣΤΟ www.eommex.gr