ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ EMPLOYOUTH ΜΕ ΕΚΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Δεκαπέντε (15) πλέον καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια προκρίθηκαν από τα τρίμηνα Προγράμματα «Επιχειρηματικές Φωλιές» που διεξήχθησαν στους Νομούς Σερρών, Κιλκίς και Πέλλα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου EMPLOYOUTH, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Οι εν δυνάμει νέοι αυτοί επιχειρηματίες Start Up επιβραβεύτηκαν με τη συμμετοχή τους σε τρίμηνο Πρόγραμμα Θερμοκοίτισης στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθούν Εκπαιδευτικές συναντήσεις, Mentoring, ανάπτυξη καμβάδων επιχειρηματικού μοντέλου (Business Model Canvas), Εκδηλώσεις Δικτύωσης και Study Visits.