Οδηγία ΟΑΕΕ με θέμα “Ρυθμίσεις Οφειλόμενων Ασφαλιστικών Εισφορών ΝΕΑ ΑΡΧΗ και ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ”

Το Επιμελητήριο Σερρών σας ενημερώνει σχετικά με την αριθμ. 37/2013 Εγκύκλιο – Οδηγία ΟΑΕΕ με θέμα "Ρυθμίσεις Οφειλόμενων Ασφαλιστικών Εισφορών ΝΕΑ ΑΡΧΗ και ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ", για τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις νέες διατάξεις. 

Επισυνάπτονται Σχέδια Αιτήσεων.

Αιτήματα Ένταξεις υποβάλλονται στις περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Σχετικά Αρχεία: