Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, κ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΙΣ 10/12/2013 ΘΑ ΗΓΗΘΕΙ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ

Άμεσα ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Χρήστου Μέγκλα, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Στέφανος Κομνηνός να επισκεφτεί το Νομό μας και το Επιμελητήριο Σερρών και να ηγηθεί σύσκεψης συναρμόδιων φορέων για τη δίωξη του παραεμπορίου και να είναι κεντρικός ομιλητής σε Ημερίδα για θέματα αρμοδιότητάς του που ενδιαφέρουν τον επιχειρηματικό κόσμο και τους καταναλωτές.
Οι δύο άντρες είχαν κατ΄ ιδίαν συνάντηση στο πλαίσιο της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στο Κιλκίς, όπου ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου του επεσήμανε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα με το παραεμπόριο και ιδίως το διασυνοριακό, με όλες τις επιπτώσεις του αθέμιτου ανταγωνισμού, όχι μόνο για τις σερραϊκές επιχειρήσεις, αλλά και για τις επιχειρήσεις της ευρύτερης διασυνοριακής περιοχής. Ο κ. Μέγκλας, αφού τόνισε τις κατά καιρούς επιστολές – υπομνήματα που έχει ήδη στείλει το Επιμελητήριο Σερρών για το πρόβλημα του παραεμπορίου στα αρμόδια Υπυργεία, προσκάλεσε το Γενικό Γραμματέα στο Επιμελητήριο Σερρών, προκειμένου να ηγηθεί σύσκεψης των συναρμόδιων φορέων για το θέμα του παραεμπορίου, καθώς είναι  Συντονιστής του Συντονιστικού Κέντρου για τη Δίωξη του Παραεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) που ίδρυσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο κ. Στ. Κομνηνός θα βρίσκεται στις Σέρρες την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013, συνοδευόμενος από τον κ. Δημήτρη Μπουλούκο, αντιστράτηγο εν αποστρατεία της ΕΛΑΣ, πρώην γενικό επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος,  ο οποίος ανέλαβε εθελοντικά το ρόλο του επιχειρησιακού του ΣΥΚΑΠ. Θα πραγματοποιηθεί κλειστή ειδική σύσκεψη αρμόδιων φορέων για το παραεμπόριο και θα ακολουθήσει ανοιχτή Ημερίδα για το κοινό με κύριο ομιλητή το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου (ΓΓΕ), ο οποίος μεταξύ άλλων θα παρουσιάσει και το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και προωθείται από τη ΓΓΕ.

Σημ: Το ακριβές πρόγραμμα της σύσκεψης και της Ημερίδας θα ανακοινωθούν με επόμενο Δ.Τ.