Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Χρήστος Μέγκλας ορίστηκε εκπρόσωπος των Επιμελητηρίων Ελλάδος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΣΕΡΡΕΣ 28.06.2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ         

     
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Χρήστος Μέγκλας
ορίστηκε εκπρόσωπος των Επιμελητηρίων Ελλάδος
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
για την προετοιμασία του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Καλείται ο Αγροτικός κόσμος του Νομού στη συνδιαμόρφωση των προτάσεων που θα κατατεθούν

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών,  κύριος Χρήστος Μέγκλας, ορίστηκε από την Κεντρική  Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ως εκπρόσωπος των Επιμελητηρίων της χώρας  για την προετοιμασία του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης της Προγραμματικής  περιόδου 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης και Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης.
Η Κεντρική  Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), ως επίσημος εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας, συμμετέχοντας στην εταιρική σχέση μεταξύ της Ε.Ε. και των οικονομικών και κοινωνικών φορέων για την προετοιμασία του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με επιστολή του Προέδρου της Κωνσταντίνου Μίχαλου, όρισε εκπρόσωπό της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σερρών. Ο κ. Μέγκλας από τη θέση αυτή θα συμβάλει στην ουσιαστική και αποτελεσματική συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου στη διαμόρφωση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών της Ε.Ε. στον αγροτικό τομέα.
Η εκπροσώπηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Νομό μας, ως κατεξοχήν αγροτικού. Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου του Ν.Σερρών καλούνται να είναι σε συνεχή επαφή και συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερρών, ώστε να συνδιαμορφώσουν τις προτάσεις προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,  προκειμένου το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και παραγωγικές δυνατότητες τόσο της χώρας όσο και του Νομού μας ειδικότερα, καθώς το Πρόγραμμα αυτό καθορίζει την κατεύθυνση (π.χ. είδη καλλιεργειών, πρωτογενή μεταποίηση κ.π.ά) προς την οποία θα κινηθούν κονδύλια της Ε.Ε.,  γεγονός που επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη  και τις ζωές όλων μας  για τα επόμενα χρόνια της νέας Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.