Ο ΣΕΒΕ – Σύνδεσμος Εξαγωγέων και το Επιμελητήριο Σερρών σας προσκαλούν στη θεματική ημερίδα: « Το Συλλογικό Σήμα «MACEDONIA THE GREAT», ΤΟ BRANDING ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ »