ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 23/7/2010 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»

Το Επιμελητήριο Σερρών, μέλος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα''(ΕΠΑΝΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, με αρμοδιότητα τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι, με απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κας Λούκας Κατσέλη, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010».

Νέα καταληκτική ημερομηνία (παλαιά ημερομηνία η 18/6/2010) ορίζεται η Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 25 Μαϊου 2010 οι υποψήφιοι επενδυτές (δικαιούχοι), έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.ependyseis.gr/mis, την πρότασή τους, στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΠΑΝ ΙΙ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010».

Επίσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το φάκελο υποβολής  πρέπει να κατατεθούν  εις διπλούν, το αργότερο σε διάστημα επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων που είναι πλέον η Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010.

Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.

Το ποσοστό επιχορήγησης του προγράμματος ανέρχεται σε 40%.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Οδηγό του Προγράμματος, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι επιχειρήσεις του Νομού Σερρών μπορούν να απευθύνονται/ενημερώνται :

α)Από τους διαδικτυακούς τόπους http://www.ypoian.gr/, http://www.ggb.gr/,http://www.antagonistikotita.gr/, http://www.efepae.gr/ και http://www.e-kepa.gr/ και το δικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Σερρών http://www.serreschamber.gr/

β)Aπό το Γραφείο Πληροφόρησης Επενδυτών του Επιμελητηρίου Σερρών (Π. Κωστοπούλου 2, τηλ: 2321099732, κα Θωμαή Μπόζιου)

γ)Από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Μαρίνου Αντύπα 41, 57001 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310-480.000, e-mail: info@e-kepa.gr,www.e-kepa.gr ).

δ) Από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών