ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ” ΕΩΣ 15/10/2009

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ"


Σύμφωνα με την Α.Π. Οικ 13261/1513/09-09-2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έργου προς ένταξη στην πράξη "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων και Γυναικών" έως και τις 15/10/2009

Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με το πρόγραμμα καθως και για την προσθήκη νέων επιλέξιμων ΚΑΔ μπορείτε να επισκεπτείτε την ιστοσελίδα του ΕΟΜΜΕΧ:http://www.eommex.gr/