ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Β’ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε η 1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 24101/25.2.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για τον Β’ κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 » (Β’ 757).

Μεταξύ των τροποποιήσεων που επιφέρει είναι και η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων από τις 07.05.2021 που ίσχυε στις 09.06.2021 και ώρα 15.00.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και η υποβολή τους έχει ξεκινήσει από την 01.03.2021.

Δείτε την απόφαση με όλες τις τροποποιήσεις στα συνημμένα αρχεία. 

Σχετικά Αρχεία: