ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 3.5.2020 ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΩΣ 4.5.2020 Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα (ΦΕΚ 1585/Β’/25.04.2020) παρατείνεται το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 3.5.2020.

Σε ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ίδιο ΦΕΚ προβλέπεται και η παράταση του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών μέχρι 4.5.2020.

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπουν οι δύο ΚΥΑ εδώ:

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ

«Παράταση ισχύος του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 3.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 26797/25.04.2020»

Άρθρο μόνο

Παρατείνεται η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1299), έως και τις 3.5.2020.

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26794/25.04.2020

«Παράταση ισχύος του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

Άρθρο μόνο

Η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 986), όπως α) συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 20797/26.3.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών «Συμπλήρωση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”(Β’986)» (Β’1040), β) παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22824/4.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών «Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 (Β’ 936), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 20797/ 26.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1040)» (Β’ 1168) και γ) τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 24112/9.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών «Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 (Β’ 986) ως προς τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1272), παρατείνεται έως και τις 4.5.2020 και ώρα 06:00.

Σχετικά Αρχεία: