Ημέρα: 25 Απριλίου 2020

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 3.5.2020 ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΩΣ 4.5.2020 Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα (ΦΕΚ 1585/Β’/25.04.2020) παρατείνεται το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 3.5.2020.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 28.04.2020 ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ myBusinessSupport

Σύμφωνα με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 1578/Β’/24.04.2020) η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 28η Απριλίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».