ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕΘ

Με το παρόν σάς γνωστοποιούμε ότι, στο πλαίσιο των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στην 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), θα διεξαχθούν επιδείξεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για Αναθέτουσες Αρχές και Οικονομικούς φορείς, στο περίπτερο 16 stand 32, ως εξής:   

Πέμπτη, 10-9-2015, ώρα 18:00: Επίδειξη του συστήματος για οικονομικούς φορείς

Παρασκευή, 11-9-2015, ώρα 18:00: Επίδειξη του συστήματος για αναθέτουσες αρχές

Σάββατο, 12-9-2015, ώρα 11:00: Επίδειξη του συστήματος για οικονομικούς φορείς

Σάββατο, 12-9-2015, ώρα 18:00: Επίδειξη του συστήματος για αναθέτουσες αρχές

Παρακαλούνται εκπρόσωποι αναθετουσών αρχών και οικονομικοί φορείς που προτίθενται να παρακολουθήσουν τις ως άνω παρουσιάσεις να δηλώσουν νωρίτερα τη συμμετοχή τους στο περίπτερο της Γενικής Γραμματείας για τον βέλτιστο προγραμματισμό.

 
Εκ της Γενικής Διευθύνσεως