ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ «SER-EXPO 2015» ΕΩΣ ΤΡΙΤΗ 15/9

Η ΕΠΙΜΕΛHΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ (ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα εστίασης και είναι εγγεγραμμένα μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών, να καταθέσουν ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάληψη του έργου «Διαχείριση Καταστημάτων Κυλικείου».

ΠΑΡΑΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗ ΤΡΙΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ