ΠΜΔΑΑΕ-ΚΜ | Τακτική Έκθεση Κατάστασης Μισθωτής Απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα, στις Περιφέρειες και στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2022)

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο

Έκθεση_12μηνο_2022_final