ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την πορεία υλοποίησης προγραμμάτων έως το τέλος του Φεβρουαρίου 2020 προκύπτουν τα ακόλουθα σχετικά με τις υποβολές και τις εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων στο Νομό Σερρών:

 88360901_2844415102303131_5617803341833699328_n_F12045.jpg

 

Τα στοιχεία αυτά αφορούν την περίοδο έως τις 26 Φεβρουαρίου 2020 και ανανεώνονται διαρκώς. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι εγκρίσεις αποτελούν δυναμικό αριθμητικό στοιχείο καθώς αφαιρούνται οι  απεντάξεις και προστίθενται κάθε φορά τυχόν νέες εντάξεις.

Αναμένεται να εκδοθούν σύντομα νέες προκηρύξεις δράσεων για μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες με απλουστευμένες διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης επενδυτικών σχεδίων.