Ημέρα: 6 Μαρτίου 2020

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την πορεία υλοποίησης προγραμμάτων έως το τέλος του Φεβρουαρίου 2020 προκύπτουν τα ακόλουθα σχετικά με τις υποβολές και τις εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων στο Νομό Σερρών:
 
 …..