Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ‘ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ’ ΣΕ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ. »

Το Επιμελητήριο Σερρών ενημερώνει τα μέλη του πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διά της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και Δ.Τ.Ε./ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ‘ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ’ ΣΕ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ. » με προϋπολογισμό 208.959,78 ΕΥΡΩ( ΦΠΑ 23%).

 

Παρακάτω επισυνάπτεται η Περίληψη της Διακήρυξης.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Σχετικά Αρχεία: