ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ/ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτού/των υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης & αμόλυβδης βενζίνης).

Η Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης & Διοίκησης Ν. Σερρών προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με αριθ. 1/2009, για την ανάδειξη προμηθευτού/των υγρών καυσίμων, (πετρελαίου κίνησης & αμόλυβδης βενζίνης) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Δ/νσης Σερρών & της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Σερρών.

Ημερομηνία Διαγωνισμού : Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009 (09:00π.μ.- 11:00π.μ.)

Τόπος Διαγωνισμού : Γραφείο Προϊσταμένου Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Διοίκησης Ν. Σερρών,

Διοικητήριο Μεραρχίας 36 Σέρρες (1ος όροφος) γραφείο 109

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 208.440,00€