Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συναφών ειδών

Διακήρυξη αριθμ. 2/2016 Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συναφών ειδών» για τις ανάγκες των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο

Σχετικά Αρχεία: