ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 1-2014

Σέρρες  22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Αρ.  Πρωτ : 1289

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:
 
1. Κοπή βασιλόπιτας
2. Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
3. Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.
4. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε “Agrotica 2014” και άλλες Εκθέσεις. (Εισηγ.: Δ. Γιαννάκης, Α’ Αντιπρόεδρος)
5. Αποκατάσταση μέρους του οδοστρώματος στο Τελωνείο του Προμαχώνα. (Εισηγ.: Γ. Γούνας, Μέλος ΔΣ ΕΒΕΣ;)
6. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων του Λιμεναρχείου Καβάλας. (Εισηγ.: Ι. Κίρπιτσας, Γενικός Γραμματέας)
7. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων του Λιμεναρχείου Ιερισσού. (Εισηγ.: Ι. Κίρπιτσας, Γενικός Γραμματέας)
8. Πρόταση του Επιμελητηρίου Σερρών για το εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στο Ν. Σερρών. (Εισηγ.: Πρόεδρος)
9. Προτάσεις – θέσεις του Επιμελητηρίου Σερρών για την ανάπτυξη του Ν. Σερρών.
10. Επιχορηγήσεις. (Εισηγ.: Θ. Τενεκετζής, Οικονομικός Επόπτης)
11. Ανακοινώσεις – Διάφορα.

 
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας