ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 01-07-2010

  

   Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2010 και ώρα 21:30 στην αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα:

1. Αποτελέσματα επιχειρηματικής αποστολής στη Μόσχα. Δημιουργία μόνιμου εκθετηρίου.

2. Ίδρυση καταστημάτων «Μπακάλικο των Σερρών» στην Μακρυνίτσα και το Ροδολίβος Σερρών.

3. Υποβολή πρότασης συμμετοχής του Επιμελητηρίου Σερρών σε συνεργασία με την ALPHA PLAN στο πρόγραμμα Erasmus.

4. Έγκριση απολογισμού έτους 2009.

5. Έγκριση απολογισμού  έτους 2009 της ΕΠΑΝΕΣΕΡ.

6. Αύξηση συμμετοχής του Επιμελητηρίου Σερρών στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΠΑΝΕΣΕΡ.

7. Επιχορηγήσεις.

8. Ανακοινώσεις – Διάφορα.