ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 25-06-2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009 και ώρα 21:30 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα:

1.Παρουσίαση νέου portal Επιμελητηρίου Σερρών.

2.Β’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2009

3.Συζήτηση επί της αιτήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Λεκτική επαναδιατύπωση όρων απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό επιτροπών του έργου « Ενίσχυση Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου», Μέτρο 3.1, Πρόσκληση 108.

5.Απόφαση δημοσίευσης για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεως τακτικού προσωπικού ΤΕ Πληροφορικής.  Ορισμός επιτροπής .

6.Συμμετοχή στα «Μπακάλικα των Σερρών» Παγκρατίου και Νέου Ηρακλείου Αττικής.   

7.Εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο ως νομιμοποιημένο εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Σερρών έναντι των Τραπεζών.

8.Συνδιοργάνωση Ιστορικού – Αρχαιολογικού Συνεδρίου με θέμα « Οι Σέρρες της Μακεδονίας πριν & μετά τον Φίλιππο».

9.Αποστολή αίτησης για έγκριση διαχειριστικής επάρκειας.

10.Εξουσιοδότηση Διοικητικής Επιτροπής για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπηρεσιακών παραγόντων στην Έκθεση Anuga 2009 (Κολωνία  10-14/10/2009)

11.Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη του Επιμελητηρίου Σερρών σε πενταμελή επιτροπή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 118/07.

12.Κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2009. Επικύρωση της απόφασης.

13.Ανάθεση στην ΕΚΕΜ & ΕΚΕΔΥΜ της υποβολής πρότασης στην ψηφιακή σύγκλιση (σύμφωνα με τις μελέτες ωρίμανσης που έχει καταθέσει το Επιμελητήριο Σερρών).

14.Επιχορηγήσεις

15.Ανακοινώσεις – Διάφορα