ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤOYΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Κατεβάστε την πρόσκληση από το συνημμένο αρχείο