ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   H Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ) του Επιμελητηρίου Σερρών προκειμένου να συνεργαστεί με ένα δημοσιογράφο για την επιμέλεια σύνταξης (επιλογή και συγγραφή κειμένων, άρθρων, δελτίων τύπου κ.ά.) και αποστολής με ηλεκτρονικό τρόπο του εβδομαδιαίου ψηφιακού ενημερωτικού δελτίου (newsletter) του Επιμελητηρίου Σερρών με επιμελητηριακά, επιχειρηματικά, οικονομικά, αναπτυξιακά, κοινωνικά, τουριστικά και άλλα θέματα πανελληνίου οικονομικού ενδιαφέροντος και αντίστοιχα θέματα τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνοπτική διαδικασία για υποβολή προσφορών προς σύναψη σύμβασης εκτέλεσης έργου διάρκειας 5 μηνών, με προοπτική ανανέωσης, με απόφαση της Διοίκησης της εταιρείας και ανάλογα με τις ανάγκες.

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δημοσιογράφοι να υποβάλουν μέχρι την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 δεσμευτική μηνιαία χρηματική προσφορά, συνοδευόμενη από:

1) Αίτηση

2) Βιογραφικό σημείωμα

3) Πτυχίο ΑΕΙ ( με αντίστοιχη αναγνώριση, αν προέρχεται από χώρα αλλοδαπής

4) Ταυτότητα Μέλους από επίσημο δημοσιογραφικό φορέα.

   Οι ενδιαφερόμενοι δημοσιογράφοι πρέπει επίσης να έχουν:

1) Εμπειρία στο αντικείμενο του έργου και καλές δημόσιες εμπορικές σχέσεις

2) Προϋπηρεσία και εμπειρία σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και τον τύπο

3) Καλή γνώση ξένων γλωσσών

   Η Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ) δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης και διατηρεί το δικαίωμα όχι απλώς επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου αλλά και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Επιμελητηρίου Σερρών, τηλ. 2321099733, κα Τζίμουλα.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ