ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.                                                                                    

Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή

Εταιρία Ν. Σερρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΕΠΑΝΕΣΕΡ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερρών, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών και την ΤΕΔΚ διοργανώνουν τετραήμερο εκδηλώσεων παρουσίασης των σερραϊκών προϊόντων και των σερραϊκών επιχειρήσεων στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του ΜΕΤΡΟ στο Σύνταγμα, στις 22-25/04/2010.

Η Αναπτυξιακή εταιρία του Επιμελητηρίου,  ΕΠΑΝΕΣΕΡ, ανέλαβε την οργάνωση των  περιπτέρων καθώς επίσης και των εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, προβαίνει στην αναζήτηση χορηγών για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής.

Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της ΕΠΑΝΕΣΕΡ, Π. Κωστοπούλου 2  και στο τηλ.  2321099730