ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ. ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 21:00

Αρ.Πρωτ: 11866

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  του Επιμελητηρίου Σερρών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:
1.  Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.

2.  Ενημέρωση για την Τροποποίηση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης μεταξύ του Επιμελητηρίου Σερρών και της VODAFONE. (Εισηγ.: Αικ. Τζίμουλα, Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικού – Διοικητικού).

3.  Ενημέρωση επί της απόφασης 55/2013 του Ειρηνοδικείου Σερρών επί της αγωγής που είχε ασκήσει κατά του Επιμελητηρίου η εταιρεία «Αφοί Καστανιώτη – Σ. Ζαχαριάδη ΑΕΒΕ» που αφορούσε το τίμημα των υλικών για το Φεστιβάλ Μπουγάτσας του έτους 2008 στο χώρο του στρατοπέδου Εμ. Παππά. (Εισηγ.: Ι. Κοτζαμπασίδης, Αν. Διευθυντής)

4.  Εκλογή νέου Προέδρου του Εμπορικού Τμήματος και  αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 52/13-03-2006. (Εισηγ.: Δ. Γιαννάκης, Α΄ Αντιπρόεδρος)

5.  Ενημέρωση για τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών στην 78η Δ.Ε.Θ.. (Εισηγ.: Ι. Κίρπιτσας, Γενικός Γραμματέας)

6.  Έγκριση συμμετοχής του Επιμελητηρίου Σερρών σε Εκθέσεις. (Εισηγ.: Δ. Γιαννάκης, Α’ Αντιπρόεδρος).

7.  Υποβολή Πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – πΓΔΜ»  με τίτλο «Ανάπτυξη Αγροτουρισμού και σύνδεσή του με την παραγωγή τοπικών πιστοποιημένων προϊόντων» και το ακρωνύμιο AGRI CERT.

8.  Επιχορηγήσεις 

9.  Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Ο Πρόεδρος

 

Χρήστος Μέγκλας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ