ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 20:30 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1.Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
2.Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.
3.Β’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015.
4.Αναθεώρηση Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.
5.Τρέχουσες εξελίξεις στο θέμα των Πνευματικών Δικαιωμάτων (ΑΕΠΙ).
6.Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε Εκθέσεις.
7.1η Διεθνής Επιχειρηματική Έκθεση Σερρών “SEREXPO”.
8.Συνεργασία ΟΑΕΔ και Επιμελητηρίου Σερρών για πρακτική άσκηση σπουδαστών  των Σχολών Μαθητείας για τη νέα σχολική χρονιά 2015 – 2016.
9.Οικονομικά θέματα.
10.Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας