ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1.Κοπή Βασιλόπιτας 2016.

2.Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.

3.Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.

4.Ασφαλιστικό Ελεύθερων Επαγγελματιών.

5.Σύνδεση του Ν. Σερρών με το Φυσικό Αέριο.

6.Σχέδιο Νόμου για το «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων – Ορισμός του Επαγγελματία Αγρότη»

7.Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε Εκθέσεις: Agrotica, Δ.Ε.Θ., SEREXPO κ.ά.

8.Νέος Αναπτυξιακός Νόμος.

9.Οικονομικά θέματα.

10.Ανακοινώσεις – Διάφορα.

 

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μέγκλας