ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1.Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
2.Ενημέρωση από τα μέλη του  Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.
3.1η Διεθνής Επιχειρηματική Έκθεση Σερρών “SER-EXPO” 2015 (2-4 Οκτωβρίου)
4.Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
5.Προβλήματα από την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και την τραπεζική αργία.
6.Νόμος υπ’ αρ. 4334/16-07-2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)».
7.Οικονομικά θέματα.
8.Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας