ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:30 ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ

Σέρρες  24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Αρ.  Πρωτ : 248

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19:30 στην  αίθουσα «Γ. Χρηστίδης» στον 3ο όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:
1.    Κοπή Βασιλόπιτας 2017.
2.    Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο.
3.    Σημαντικότερες δράσεις και ενέργειες του Επιμελητηρίου Σερρών έτους 2016, για τη στήριξη των επιχειρηματιών και την εν γένει ανάπτυξη του Ν. Σερρών.
4.    Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
5.    Συμμετοχή μελών Δ.Σ. στις διάφορες Επιτροπές.
6.    Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε Εκθέσεις.
7.    Πλαίσιο Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.
8.    Παράταση Υποβολής Αιτήσεων στα Καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ».
9.    Παράταση Προγραμμάτων LEADER.
10.    Αίτημα του Επιμελητηρίου Σερρών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  για παράταση προθεσμίας εγγραφής στο Περιφερειακό  Μητρώο Ξυλείας.
11.    Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών στη Δομή Συναίνεσης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Σερρών.
12.    Οικονομικά θέματα.
13.    Ανακοινώσεις – Διάφορα.                                                     Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

         ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ

Σχετικά Αρχεία: