ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: M.Y ΜΕΡΕΣΙΩΤΗΣ, ΒΟΗΘΟΣ 4ΟΥ ΕΓ, ΤΗΛ 23210 95223

ΤΕΝΞ