ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΕ & ΕΠΕΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ MINI ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. ως προς τη δημοσίευση ισολογισμού στην ιστοσελίδα της εταιρείας σας και κοινοποίησης της ιστοσελίδας στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Σερρών σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών, προκειμένου να εξυπηρετήσει ΑΕ & ΕΠΕ – μέλη, οι οποίες δεν έχουν ιστοσελίδα (website) για δημοσίευση του  ισολογισμού  τους,  τους προσφέρει τη δημιουργία μίνι ιστοσελίδας μέσω Επιμελητηρίου με σχετικά χαμηλό κόστος, το οποίο ανάλογα με τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα δηλώσουν ενδιαφέρον θα κυμαίνεται από 0 έως 100€.
Καλείστε να αποστείλετε το αργότερο ως την Τετάρτη 29 Μαϊου 2013 στο Επιμελητήριο στοιχεία της επιχείρησής σας σε ηλεκτρονική μορφή (επωνυμία, διεύθυνση, λογότυπο (Logo), φωτογραφίες εγκαταστάσεων και προϊόντων, κείμενα περιγραφής δραστηριότητας και προϊόντων υπηρεσιών και ό,τι άλλο θεωρείτε ότι θέλετε να υπάρχει στην ιστοσελίδα σας), προκειμένου να δημιουργηθεί μέσω Επιμελητηρίου Σερρών μίνι ιστοσελίδα για την εταιρεία σας. Παράκληση τα στοιχεία να επιδίδονται σε ψηφιακή μορφή dvd.
Στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθύνεστε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., τμήμα Α.Ε. & Ε.Π.Ε., κα Θωμαή Μπόζιου, τηλ: 23210997732.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας