ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΡΟΣ:
-Τον Υπουργό Οικονομικών
Κο Ευκλείδη Τσακαλώτο
-Τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Κο Γιώργο Σταθάκη
-Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Κο Δημήτρη Μάρδα
ΚΟΙΝ: Την Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης)
Κα Μαρία Κόλλια
ΚΟΙΝ: Βουλευτές του Ν. Σερρών 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
    Τα προβλήματα των επιχειρήσεων μέσα στη δεδομένη δυσχερή  οικονομική συγκυρία, τα οποία επέτεινε η τραπεζική αργία και η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων, προβλήματα όπως η μηδενική ρευστότητα και ο μηδενικός τραπεζικός δανεισμός, η έλλειψη κινήτρων για επενδύσεις μέσω  Αναπτυξιακού νόμου, η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων και πολλά άλλα που έχουμε ήδη τονίσει, τόσο εμείς ως Επιμελητήριο Σερρών όσο και άλλοι εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, μας οδηγούν, στην κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων, η υιοθέτηση των οποίων πιστεύουμε ότι θα μετριάσει κάποια από αυτά και θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου να συνεχίσουν – έστω – τη λειτουργία τους οι επιχειρήσεις • διότι, σήμερα, ακόμα και αυτό, δηλαδή η απλή συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, κατέληξε να είναι ζητούμενο!

     Λάβετε υπόψη σας, Κύριοι Υπουργοί, ότι οι προτάσεις αυτές κατατίθενται από το Επιμελητήριο Σερρών,  τον επίσημο εκπρόσωπο των σερραϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες εδώ και χρόνια βιώνουν, εκτός των άλλων γενικών προβλημάτων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό από το διασυνοριακό εμπόριο και λειτουργούν αγωνιζόμενες να επιβιώσουν, να διατηρήσουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στο Νομό Σερρών, ο οποίος κατέχει το θλιβερό προνόμιο να κατατάσσεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των νομών της χώρας ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
-Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την κίνηση κεφαλαίων για παραγωγικούς και εμπορικούς σκοπούς. Ουσιαστικά για τις  επιχειρήσεις με τον έλεγχο κεφαλαίων έχουν κλειδωθεί τα κεφάλαιά τους, δεν μπορούν να κάνουν ούτε αγορές, ούτε πληρωμές,  ούτε εισπράξεις, ούτε εισαγωγές, ούτε εξαγωγές. Πολλές από τις συμφωνίες τους με προμηθευτές και με πελάτες καταστράφηκαν.

Ειδικότερα:
->Να συνεχιστεί η παρέκκλιση της διάταξης του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013, όπως έγινε με τις δύο προηγούμενες συνεχόμενες ΠΟΛ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια της Τραπεζικής αργίας, για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν οι έλεγχοι κεφαλαίων, ώστε να επιτρέπεται η πληρωμή τιμολογίων και για ποσά άνω των 500€ με μετρητά, για να μπορεί να λειτουργεί εύρυθμα η αγορά.
->Να αυξηθούν περισσότερο τα όρια εγκρίσεως για τις εισαγωγές, ανάλογα με τις προηγούμενες εισαγωγές της κάθε επιχείρησης.

->Οι εγκρίσεις εισαγωγών, οι οποίες καλύπτουν σήμερα ένα ελάχιστο ποσοστό των αναγκών για εισαγωγές των επιχειρήσεων, να κατανέμονται δίκαια, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων τις περιφέρειας, ανάλογα και με τις προηγούμενες εισαγωγές της κάθε επιχείρησης.
->Ειδικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις να δίνονται άμεσα οι εγκρίσεις για εισαγωγές α΄ υλών και άλλων απαραίτητων προϊόντων για τη μεταποιητική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και την αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας.  Προτεραιότητα και ειδική μέριμνα να δοθεί στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
->Το όριο ανάληψης των 420 € ανά εβδομάδα για τα φυσικά πρόσωπα να επεκταθεί και στις επιχειρήσεις με όριο ανάληψης τουλάχιστον 3.000 € εβδομαδιαίως, κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί να ισχύει από την πρώτη ημέρα εφαρμογής της Τραπεζικής αργίας.
->Να δίνεται η δυνατότητα πληρωμής εμβασμάτων σε πελάτες του εξωτερικού τουλάχιστον σε όσες επιχειρήσεις εισάγουν χρήματα στις ελληνικές Τράπεζες.
-Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και αποφάσεις για την εξασφάλιση όλων των πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013, για να ολοκληρωθούν και να πληρωθούν άμεσα τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν σε χρηματοδοτικά προγράμματα της προηγούμενης περιόδου.
-Να προωθηθεί άμεσα το χρηματοδοτικό πακέτο των 35 δις και ειδικότερα:
->Από το αναπτυξιακό πακέτο των 35 δις, μεταξύ άλλων αναπτυξιακών κινήτρων προς τις επιχειρήσεις, από όλα τα Ταμεία, να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ώστε μέρος των κονδυλίων να περάσει άμεσα στις επιχειρήσεις και υπό τη μορφή κεφαλαίων κίνησης. Να γίνει αναδιανομή των πόρων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, η οποία είναι αυτή που δημιουργεί και αυξάνει τις θέσεις εργασίας. 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας