ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ

Το 2020 αποτέλεσε μία πολύ δύσκολη χρονιά για όλους και ιδιαίτερα για τον επιχειρηματικό κόσμο. Η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε μία πρωτοφανή κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία, μάλιστα, βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη χωρίς να μπορούν να υπολογιστούν οι πραγματικές διαστάσεις της.

Ως Επιμελητήριο Σερρών από την αρχή της υγειονομικής κρίσης καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη στήριξη των επιχειρήσεων – μελών μας, προσφέροντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες, προβαίνοντας σε δράσεις και καταθέτοντας προτάσεις και υπομνήματα προς τους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων. Μεταξύ των αιτημάτων του Επιμελητηρίου ήταν η έκτακτη επιχορήγηση των επιχειρήσεων, η διευκόλυνση της πρόσβασης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος, LEADER, ΕΣΠΑ), η κατάργηση εκτάκτων εισφορών (όπως 6% σε έργα ΑΠΕ, 0,6% σε επιχειρηματικά δάνεια), η συνέχιση της επιδότησης κόστους μισθοδοσίας μεταποιητικών επιχειρήσεων, ενώ από τις κύριες δράσεις του Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ήταν η πρωτοβουλία στήριξης του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με συγκέντρωση χορηγιών τόσο από το Επιμελητήριο όσο και από επιχειρήσεις – μέλη του που διατέθηκαν για αγορά ιατρικού εξοπλισμού αξίας 60.000€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δυστυχώς, η πανδημία του κορωνοϊού δεν μας επέτρεψε να υλοποιήσουμε μία σειρά αναπτυξιακών δράσεων που προγραμματίζαμε, όπως SEREXPO®, SERRESAGRIBUSINESS®, ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ®, «ΣΕΡΡΕΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΕΥΣΕΩΝ», «ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ν. ΣΕΡΡΩΝ». Ισχυρό πλήγμα για το Νομό μας αποτέλεσε η αναβολή της SEREXPO που ζημίωσε τόσο τις επιχειρήσεις όσο και το ίδιο το Επιμελητήριο, που επωμίστηκε το βάρος όλων των εξόδων προετοιμασίας.

Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνάμε ότι κάθε κρίση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία, αν αξιοποιηθεί σωστά. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν νέους επιχειρηματικούς στόχους και να προσαρμοστούν στα δεδομένα μιας νέας εποχής, στην οποία κυριαρχεί η καινοτομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι ψηφιακές υποδομές, η κυκλική οικονομία, η πράσινη ενέργεια, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και η μεταποίηση και οι δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας.

Παραμένουμε αισιόδοξοι για το νέο έτος που έρχεται και αναπτερώνει τις ελπίδες μας για επάνοδο στην κανονικότητα. Ευελπιστούμε ότι η παραχώρηση του Στρατοπέδου Κολοκοτρώνη στο Επιμελητήριο Σερρών θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για να αλλάξουμε το τοπικό επιχειρείν και να προετοιμαστούμε όλοι μαζί για τη νέα ψηφιακή εποχή που ήδη βιώνουμε.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το προσωπικό του Επιμελητηρίου Σερρών για τις προσπάθειες που καταβάλλει καθ’ όλη τη χρονιά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των μελών μας καθώς και τη διοίκηση που με γρήγορες και, τις περισσότερες φορές, ομόφωνες αποφάσεις εγκρίνει τις προτεινόμενες ενέργειες. 

Σας ευχόμαστε μία Καλή & Δημιουργική Νέα Χρονιά και, με την ελπίδα ότι οι επιχειρήσεις μας θα ξεπεράσουν ακόμα μία μεγάλη πρόκληση, δεσμευόμαστε ότι το Επιμελητήριο Σερρών θα συνεχίσει δυναμικά και το 2021 να καταθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις και να διεκδικεί δράσεις για τη στήριξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.   

Χρήστος Μέγκλας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών