Ημέρα: 30 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ

Σας ευχόμαστε μία Καλή & Δημιουργική Νέα Χρονιά και, με την ελπίδα ότι οι επιχειρήσεις μας θα ξεπεράσουν ακόμα μία μεγάλη πρόκληση, δεσμευόμαστε ότι το Επιμελητήριο Σερρών θα συνεχίσει δυναμικά και το 2021 να καταθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις και να διεκδικεί δράσεις για τη στήριξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

Επιχορήγηση της προμήθειας ενός θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) εξωτερικού χώρου και μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για ένα χώρο εστίασης ανέρχεται σε 5.000 €.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”

Δείτε συνημμένα την απόφαση Ένταξης και Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» με Κωδικό ΟΠΣ 4542 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»