Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Διοργάνωση Σεμιναρίων Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ.

Το Ε.Β.Ε.Σ. σε συνέχεια της προκήρυξης των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης του Ο.Α.Ε.Δ. για επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 εργαζομένους, με διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» απευθύνεται σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που ενδιαφέρονται στην διοργάνωση σεμιναρίων στον Νομό Σερρών να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση του Ε.Β.Ε.Σ. στον χώρο του Επιμελητηρίου Π. Κωστοπούλου 2 Σέρρες και στο τηλ. 2321077931