Πρόσκληση σε ΔΣ την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 21:00

Αρ.  Πρωτ : 14879

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1.    Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
2.    Ενημέρωση για τη συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. στις διάφορες Επιτροπές.
3.    Απόφαση Αριθμ. 27397/122/19.8.2013 «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. (Εισηγ.: Ι. Μπαλίτης, Μέλος ΔΣ ΕΒΕΣ)
4.    Ενημέρωση για τον Ο.Α.Ε.Ε. (Εισηγ.: Ν. Μιντιούρης, Β’ Αντιπρόεδρος)
5.    Πρόγραμμα LEADER (Εισηγ.: Πρόεδρος)
6.    Ενημέρωση για το Ελληνορωσικό Κέντρο «ΕΡΜΗΣ». (Εισηγ.: Πρόεδρος)
7.    Ενημέρωση για το παραεμπόριο. (Εισηγ.: Δ. Γιαννάκης, Α’ Αντιπρόεδρος)
8.    Διοργάνωση εκδήλωσης για τη βράβευση των επιτυχόντων μαθητών – παιδιών των μελών του Επιμελητηρίου Σερρών, σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 2013  (Εισηγ.: Δ. Γιαννάκης, Α’ Αντιπρόεδρος)
9.    Εξαγωγές Ν. Σερρών. (Εισηγ.: Πρόεδρος)
10.    Είσπραξη εσόδων του Επιμελητηρίου Σερρών υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). (Εισηγ.: Ι. Κοτζαμπασίδης, Αναπλ. Διευθυντής ΕΒΕΣ)
11.    Ενημέρωση για το Διεθνές Forum “Women Lead  the Success in the Economy”, που πραγματοποιήθηκε στις 5 έως 7 Δεκεμβρίου 2013, στην Αθήνα από το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.) – Γυναικεία επιχειρηματικότητα.
12.    Επιχορηγήσεις. (Εισηγ.: Θ. Τενεκετζής, Οικονομικός Επόπτης)
13.    Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας