Ημέρα: 17 Δεκεμβρίου 2013

Πρόσκληση σε ΔΣ την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 21:00

Αρ.  Πρωτ : 14879Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:1.    Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.2.    Ενημέρωση για τη συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. στις διάφορες Επιτροπές.3.    Απόφαση Αριθμ. 27397/122/19.8.2013 «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. (Εισηγ…..