Πρόσκληση σε Δ.Σ.

                                                      

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 13 Μαΐου 2010 και ώρα 21:30 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα:

  • 1. 3ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας – Συνέδριο Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έγκριση προϋπολογισμού του Συνεδρίου.
  • 2. Ορισμός εκπροσώπων Επιμελητηρίου Σερρών σε γνωμοδοτική επιτροπή «Ρύθμισης θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων και πλοίων» του Λιμεναρχείου Ιερισσού.
  • 3. Επιχορηγήσεις
  • 4. Ανακοινώσεις – Διάφορα.