Πρόσκληση σε Ημερίδα με θέμα:“ΕΜΠΟΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ’’

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμαρχος  Σερρών, Πέτρος Αγγελίδης,
 ο Πρόεδρος του  Επιμελητηρίου Σερρών, Αριστείδης Δρογαλάς  
και ο Καθηγητής Ιωάννης Λαζαρίδης,
Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην Ημερίδα με θέμα:
ΕΜΠΟΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ’’  
    
Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου  2011 και ώρα 19:00
στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Σερρών

Θα παρουσιαστεί έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
για την μετακίνηση καταναλωτών σε χώρες της Βαλκανικής

 
Επιστημονικός συντονιστής: Ι. Λαζαρίδης