Πρόσκληση συμμετοχής για το ευρωπαϊκό έργο προβολής και προώθησης SUSTEM

Σας γνωστοποιούμε την πρόσκληση συμμετοχής που θα αποσταλεί στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το ευρωπαϊκό έργο προβολής και προώθησης SUSTEM / Sustainable European food and wine from the Mediterranean, https://sustem.eu/

Το εύρος των γεωργοδιατροφικών προϊόντων που μπορούν να τύχουν προβολής και προώθησης καλύπτουν όλο το φάσμα των παραγομένων προϊόντων.

Δείτε εδώ το συνημμένο αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_SUSTEM.pdf

Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Γραμματεία Διεύθυνσης
T: 2313 330 053 | F: 2313 330 007
26ης Οκτωβρίου, 64 | Θεσσαλονίκη | Τ.Κ. 54627
www.agromacedonia.gr