Πρόσκληση 15 Διεθνής Έκθεση Αλεξ/πολης “alexpo” Εβρος Ελλάδα

Η 15η Διεθνής Έκθεση Αλεξανδρούπολης ''alexpo'' ΕΒΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ, αποκτάει πλέον
νέο διεθνή χαρακτήρα με τη συμμετοχή για πρώτη φορά επιχειρήσεων και
θεσμικών φορέων από χώρες του εξωτερικού.

Η 15η Διεθνής Έκθεση Αλεξανδρούπολης ''alexpo'' ΕΒΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ τελεί υπό την
αιγίδα του Επιμελητηρίου Έβρου και θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα
από 13 έως 16 Ιουλίου 2012, στοχεύοντας στην ανάδειξη των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής μέσω της προβολής του επιχειρηματικού δυναμικού
της.

Η συμμετοχή σας στην 15η Διεθνή Έκθεση Αλεξανδρούπολης ''alexpo''
ΕΒΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στην πρωτοβουλία που έχει
αναλάβει το Επιμελητήριο Έβρου, προκειμένου να διαμορφωθούν ισχυρά θεμέλια
συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας και της κοινωνίας, διαχέοντας
πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά αποτελέσματα σε ένα ευρύτερο χωρικό επίπεδο,
όπου τα σύνορα δεν αποτελούν όριο στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς αλλά
ευκαιρία για προσέγγιση γειτονικών λαών και δημιουργία ευρύτερων περιοχών
ανταλλαγών και συνεργασιών.

Σχετικά Αρχεία: