Ημέρα: 17 Μαΐου 2012

Διαφημίσεις, με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, στο νέο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της ¨Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Σερρών Α.Ε.¨ στις Σέρρες επί της οδού Απαμίας

Η Επιτροπή Ανέγερσης του Νέου Σταθµού της «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.» µε οµόφωνη απόφασή της εκδηλώνει το ενδιαφέρον της προκειµένου να της υποβληθούν προσφορές για την εκτέλεση του έργου « Διαφημίσεις, με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, στο νέο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της ¨Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Σερρών Α.Ε.¨ στις Σέρρες επί της οδού  Απαμίας». Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις υποβάλλουν προσφορά για καταβολή ετήσιου ανταλλάγματος για προβολή των πελατών τους και (εμβόλιμα) προβολή τω…..

Μίσθωση χώρων στο νέο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της ¨Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Σερρών ΑΕ¨ στις Σέρρες επί της οδού Απαμίας

Η Επιτροπή Ανέγερσης του Νέου Σταθµού της «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.» µε οµόφωνη απόφασή της εκδηλώνει το ενδιαφέρον της προκειµένου να της υποβληθούν προσφορές για την εκτέλεση του έργου « Μίσθωση χώρων στο νέο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της ¨Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Σερρών ΑΕ¨ στις Σέρρες επί της οδού Απαμίας». Οι χώροι που θα εκμισθωθούν έχουν ως κάτωθι :      1)    Ισόγειο κατάστημα εμβαδού 102,33 τμ που βρίσκεται στη Νότια πλευρά του Ισογείου του Σταθμού και συνορεύει γύρω του Βό…..

Δημοσίευση ανακοίνωσης μετάθεσης χρόνου διενέργειας δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ       ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                              Σ έ ρ ρ ε ς :      16-5-2012               4η  Δ.Υ.ΠΕ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   & ΘΡΑΚΗΣ                               Αρ.Πρωτ. :        5907    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ      ——————————-Τμήμα :  Προμηθειών                 Πληρ.:    Σ. ΑΣΟΥΧΙΔΟΥ                                                                 Τηλ.:      23213-51294                   Φαξ        2…..

Πρόσκληση 15 Διεθνής Έκθεση Αλεξ/πολης “alexpo” Εβρος Ελλάδα

Η 15η Διεθνής Έκθεση Αλεξανδρούπολης ''alexpo'' ΕΒΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ, αποκτάει πλέοννέο διεθνή χαρακτήρα με τη συμμετοχή για πρώτη φορά επιχειρήσεων καιθεσμικών φορέων από χώρες του εξωτερικού.Η 15η Διεθνής Έκθεση Αλεξανδρούπολης ''alexpo'' ΕΒΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ τελεί υπό τηναιγίδα του Επιμελητηρίου Έβρου και θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημααπό 13 έως 16 Ιουλίου 2012, στοχεύοντας στην ανάδειξη των συγκριτικώνπλεονεκτημάτων της περιοχής μέσω της προβολής του επιχειρηματι…..