Πώς συνδέονται η εκπαίδευση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η επιχειρηματικότητα? Αυτό ήταν το συνδετικό θέμα – ερώτημα των δύο τελευταίων θεματικών εργαστηρίων (work shopς) που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Σερρών στις 27 και 30 Νοεμβρίου 2015 στο πλαίσιο του έργου Skills Balancing (Εξισορρόπηση Δεξιοτήτων)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πώς συνδέονται η εκπαίδευση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η επιχειρηματικότητα?
Αυτό ήταν το συνδετικό θέμα – ερώτημα των δύο τελευταίων θεματικών εργαστηρίων (work shopς) που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Σερρών
στις 27 και 30 Νοεμβρίου 2015 στο πλαίσιο του έργου Skills Balancing (Εξισορρόπηση Δεξιοτήτων)
  
    Με τους σπουδαστές και τους καθηγητές από Τμήματα της Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ – ΕΠΑΣ ως κύριους συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27/11/2015 το πρωί το θεματικό εργαστήριο (work shop) που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Σερρών στο πλαίσιο του έργου “Balancing Supply and Demand of the Professional Skills needed in the Interregional Area”, με το ακρωνύμιο “SKILLS BALANCING”, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»,  με κεντρικό θέμα «Δεξιότητες: Κλειδιά για τη Δια Βίου Μάθηση». Το εργαστήριο παρακολούθησαν επίσης και εταίροι του έργου από το Δήμο Θεσσαλονίκης, το ΣΕΒΕ, το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, το Επιμελητήριο του Μπλαγκόεβγραντ κ.ά.
    Τους καθηγητές και τους σπουδαστές, τους εισηγητές και φιλοξενούμενους του Επιμελητηρίου Σερρών υποδέχθηκε ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, κος Δημήτρης Γιαννάκης, ο οποίος στον χαιρετισμό του, τους ευχαρίστησε όλους, καθώς και τον Διευθυντή της Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ – ΕΠΑΣ, κο Ναζιρίδη, καθώς πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Επιμελητηρίου να εντάξουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμά τους την παρακολούθηση του συγκεκριμένου θεματικού εργαστηρίου. «΄Αλλωστε», είπε ο κ. Γιαννάκης, «το έργο Skills Balancing έχει στόχο τη σύνδεση της Δια Βίου Μάθησης με την αγορά εργασίας, στόχος που επιδιώκεται και από αυτού του τύπου εκπαίδευση που παρέχεται από τον ΟΑΕΔ στους σπουδαστές. Επιπλέον το Επιμελητήριο έχει στενή συνεργασία με τη Σχολή αυτή, καθώς σπουδαστές της επιτελούν την πρακτική τους άσκηση στο Επιμελητήριο».
     Το «Μαθητών Επιχειρείν», ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Επιμελητηρίου Σερρών με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρουσίασε η κα Φωτεινή Δομουχτσή, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.). Η εισηγήτρια παρουσίασε τους στόχους και κυρίως τα επιτεύγματα του Τοπικού αυτού Θεματικού Δικτύου Αγωγής Σταδιοδρομίας, στο οποίο συμμετείχαν πολλά Σχολεία των Σερρών, δημιουργώντας με business plan επιχειρήσεις και πραγματικά προϊόντα και υπηρεσίες. Είχαν μάλιστα τη δυνατότητα να τα επιδείξουν σε ειδική Έκθεση έξω από το Επιμελητήριο, αλλά και στην Έκθεση SEREXPO 2015, για να τα γνωρίσουν οι πολίτες, ενώ σε ειδική εκδήλωση έγινε η βράβευση των τριών καλύτερων επιχειρήσεων που δημιούργησαν οι μαθητές με την υποστήριξη και καθοδήγηση των καθηγητών τους.
    Τις «8 Δεξιότητες: Κλειδιά για τη Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση» που έχουν θεσπιστεί ως  θεμελιώδεις και αποτελούν εξίσου σημαντικές και αλληλοσυνδεόμενες ικανότητες, παρουσίασε αναλυτικά η Εκπαιδευτικός – Κοινωνιολόγος, Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), κα Βασιλική Δινάκη. Τις δεξιότητες αυτές, μερικές από τις οποίες είναι η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες, η ψηφιακή παιδεία, η κοινωνική ευθύνη, η πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα, η πολιτισμική συνείδηση και έκφραση κ.ά,  συνιστάται να αποκτούν νέοι άνθρωποι και ενήλικες για την προσωπική τους ανάπτυξη, ολοκλήρωση και την απασχόληση

   Τη Δευτέρα 30/11/2015 εξίσου ενδιαφέροντα θέματα και ειδικευμένοι εισηγητές περίμεναν τους σπουδαστές και τους Καθηγητές Τμημάτων του ΙΕΚ Σερρών και επιχειρηματίες στο τελευταίο θεματικό εργαστήριο (workshop) του έργου Skills Balancing.
    Την υποδοχή των σπουδαστών, καθηγητών, εισηγητών και λοιπών συμμετεχόντων έκανε ο Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου, κ. Θωμάς Τενεκετζής, ο οποίος, αφού αναφέρθηκε στους στόχους του έργου, τόνισε, ευχαριστώντας παράλληλα και το Διευθυντή του ΙΕΚ, κο Κατή, ότι με τους σπουδαστές του ΙΕΚ και εισηγητές από το Α.Π.Θ. και το ΤΕΙ, που φιλοξενούνται στο συγκεκριμένο workshop, το Επιμελητήριο Σερρών, εξασφάλισε να κλείσει τον κύκλο και ουσιαστικά να συμπεριλάβει σχεδόν όλους τους φορείς της Δια Βίου Μάθησης, η δικτύωση των οποίων ήταν συγκεκριμένη δράση και στόχος του Επιμελητηρίου Σερρών για το έργο Skills Balancing. «Στόχος που θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του έργου», είπε ο Οικονομικός Επόπτης, «καθώς το Επιμελητήριο επιδιώκει να είναι, μεταξύ άλλων, ο φορέας που προσπαθεί να φέρει τους νέους κοντά στην επιχειρηματικότητα και να συνδέσει την εκπαίδευση με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας»
    Ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., κος Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, ανέπτυξε το θέμα: «Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Μόνη διέξοδος στην απασχόληση των νέων» αναλύοντας τα οριζόντια συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και το μοντέλο ανάπτυξης που αρμόζει σε αυτά, με βάση και τα αποτελέσματα ειδικού συνεδρίου που πραγματοποίησε το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Η εισήγηση του κ. Ζαρωτιάδη προκάλεσε γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των καθηγητών, των σπουδαστών και των λοιπών συμμετεχόντων, σχετικά με το επίκαιρο και φλέγον ζήτημα της επιδιωκόμενης ανάπτυξης της χώρας μας, με την αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων και των πλουτοπαραγωγικών πηγών της, με επενδύσεις και δημιουργία  θέσεων εργασίας που θα μειώσουν τη μεγάλη ανεργία, προς την κατεύθυνση της  ευημερίας και της διεξόδου από την κρίση.
    Η συζήτηση συνεχίστηκε με την εισήγηση του κου Γαρύφαλλου Φραγκίδη, Υπεύθυνου Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας,  ο οποίος ανέπτυξε και παρουσίασε τις Υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες τής τοπικής, και όχι μόνον, κοινωνίας, τονίζοντας το πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι το ΤΕΙ με το επιστημονικό του προσωπικό, τους αποφοίτους και τους σπουδαστές του, σε τομείς όπως π.χ. η κατάρτιση  επιχειρηματικών σχεδίων ή διεξαγωγή πρωτογενών ερευνών, η εξέταση και μελέτη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, κ.π.ά. , πέραν, βέβαια, της Πρακτικής Άσκησης των Σπουδαστών του σε επιχειρήσεις και φορείς. Από τη συζήτηση που ακολούθησε καταδείχτηκε η ανάγκη περαιτέρω προσπαθειών για τη διασύνδεση της εκπαίδευσης και των αποφοίτων με τις επιχειρήσεις και γενικότερα την αγορά εργασίας, καθώς και τη δικτύωση όλων των φορέων της εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης και εν προκειμένου του ΤΕΙ με τα ΙΕΚ.

   Η κα Μαριάννα Γεραζούνη από την «Alpha Συμβουλευτική», παρουσίασε και στα δύο θεματικά εργαστήρια της Παρασκευής 27/11 και της Δευτέρας 30/11 την ηλεκτρονική Εφαρμογή Ανταλλαγής Γνώσεων μέσω Διαδικτύου για τη Δικτύωση και την Επικοινωνία των Εργαζομένων και των Επιχειρήσεων, “SchooX”, που δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε για το Επιμελητήριο Σερρών στο πλαίσιο του έργου SKILLS BALANCING.  Στους καθηγητές και ομάδα σπουδαστών τόσο από τη Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ – ΕΠΑΣ όσο και από το ΙΕΚ Σερρών δόθηκε η δυνατότητα να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στην Ηλεκτρονική αυτή Ακαδημία έχοντας έτσι την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα αυτής, αποκτώντας και την σχετική πιστοποίηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την Ηλεκτρονική Ακαδημία του SchooX στο www.schoox.com και στην ιστοσελίδα του έργου www.skillsbalancing.eu.

   Στο τέλος των θεματικών εργαστηρίων δόθηκαν Βεβαιώσεις Συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι πήραν φάκελο με ενημερωτικό υλικό και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των workshops, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ενδιαφέροντα και χρήσιμα από το σύνολο των συμμετεχόντων.

Πληροφορίες από το Επιμελητήριο Σερρών, κα Θωμαή Μπόζιου, τηλ: 2321099732
Το έργο Skills Balancing
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.