Ημέρα: 10 Δεκεμβρίου 2015

Πώς συνδέονται η εκπαίδευση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η επιχειρηματικότητα? Αυτό ήταν το συνδετικό θέμα – ερώτημα των δύο τελευταίων θεματικών εργαστηρίων (work shopς) που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Σερρών στις 27 και 30 Νοεμβρίου 2015 στο πλαίσιο του έργου Skills Balancing (Εξισορρόπηση Δεξιοτήτων)

Με τους σπουδαστές και τους καθηγητές από Τμήματα της Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ – ΕΠΑΣ ως κύριους συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27/11/2015 και με τους σπουδαστές και τους Καθηγητές Τμημάτων του ΙΕΚ Σερρών και επιχειρηματίες τη Δευτέρα 30/11/2015 και ειδικευμένους εισγητές πραγματοποιήθηκαν τα δύο τελευταία θεματικα εργαστήρια (workshopς) του έργου Skills Balancing

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 29/12/2015

Το   Επιμελητήριο Σερρών   συνεχίζοντας το θεσμό των τελευταίων ετών της βράβευσης των παιδιών των Μελών του που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας (ΑΕΙ-ΤΕΙ), προτίθεται να πραγματοποιήσει Εκδήλωση Βράβευσης για τους επιτυχόντες του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. 
Καλούνται τα Μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών να δηλώσουν στην Υπηρεσία του Επιμελητηρίου μέχρι και την Τρίτη 29/12/2015   το όνομα, το τμήμα, τη σχολή, τα μόρια και τη σειρά επιτυχίας των πα…..