Στο 1ο Συνέδριο για το Σχεδιασμό της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013 συμμετείχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Χρήστος Μέγκλας ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας

    Στο 1Ο Συνέδριο για το Σχεδιασμό της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, που διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης,  κ. Τσαυτάρη, παρουσιάστηκαν οι εμπειρίες από την εφαρμογή του προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, καθώς και οι έξι προτάσεις- προτεραιότητες για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δίνει έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας και της εφαρμογής των γνώσεων στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές.

    Στην Ημερήσια Διάταξη του Συνεδρίου ήταν η συζήτηση για το Όραμα για τη συλλογικά σχεδιασμένη Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας μετά το 2013. Στο πλαίσιο αυτό και κατά την παρουσίαση αυτού του οράματος από όλους τους συμμετέχοντες, που ήταν εκπρόσωποι πολλών και ποικίλων φορέων του αγροτικού, επιστημονικού και  επιχειρηματικού κόσμου, ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Γεωπόνος, κ. Χρήστος Μέγκλας, παρουσίασε στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κανελλόπουλο Γεώργιο, το όραμά του για τον αγροτικό τομέα της χώρας μας, που δεν είναι άλλο από την αύξηση, μετά το 2013, των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας  εντός της Ε.Ε.,  με απώτερο στόχο οι εξαγωγές να φτάσουν τα 57 δις €  (εξαγωγές της Ολλανδίας εντός της Ε.Ε.),  από τα περίπου 3 δις. € που είναι σήμερα, ακολουθώντας το μοντέλο των προηγμένων γεωργικά χωρών  της Ε.Ε., αυξάνοντας την παραγωγή, βελτιώνοντας την ποιότητα και μειώνοντας το κόστος. «Το όραμα αυτό δίνει άλλη μορφή στην Ελληνική γεωργία και ανοίγει θέσεις εργασίας σε αυτήν. Οι κινήσεις πρέπει να γίνουν γρήγορα με στενή συνεργασία των ενδιαφερομένων, με λιγότερους κρατικούς φορείς και περισσότερους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους», είπε  χαρακτηριστικά στο Γενικό Γραμματέα κατά τις εργασίες του Συνεδρίου ο κ. Μέγκλας.

    Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί από το Υπουργείο, από τον Ιούνιο του 2012 έως το Φθινόπωρο του 2013 ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα προετοιμασίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. «Επειδή μεγάλο μέρος των μελών του Επιμελητηρίου ασχολούνται με τη γεωργία οι παραπάνω αποφάσεις θα επηρεάσουν οικονομικά τα μέλη μας. Προτείνουμε ενεργή συμμετοχή και επεμβάσεις επί της στρατηγικής για την ανάπτυξη της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ώστε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη στης ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και της εν γένει οικονομίας της Ελλάδας», τονίζει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Χρήστος Μέγκλας.